Septintasis kelias

M. Gandis yra viena ryškiausių XX a. figūrų, sugebėjusi suderinti dvasingumą, politinį įžvalgumą ir moralę, sutaikyti priešingų požiūrių žmones. Jo vaidmuo ypač ženklus didžiausiose XX a. revoliucijose: prieš rasizmą, kolonializmą ir prievartą. M. Gandžio pavyzdys įkvėpė nesmurtinius judėjimus JAV (M. L. Kingas) ir kitose šalyse, taikias revoliucijas Vidurio ir Rytų Europoje.

Žmogus yra didis ne tiek dėl to, kad geba
keisti pasaulį, – tai tėra šio „atomo amžiaus“ mitas, –
kiek dėl to, kad geba keistis.
MAHATMA GANDHI

Jei turime kokią nors ryškią ydą, gyvenimas visada randa būdą įstumti mus į situaciją, kurioje yra daugybė progų mėginti su ja kovoti. Pavyzdžiui, greitai supykstančiam vyriškiui dėl keistai susiklosčiusių aplinkybių tenka dirbti su vienaip ar kitaip jį erzinančiais bendradarbiais, smaližei moteriai – pyragaičių kepykloje.

Amžinybės žvilgsniu žvelgiant tokie sutapimai mums gali atrodyti atsitiktiniai, bet tik tol, kol suvokiame, kokias didžiules galimybes jie atveria. Gana dažnai galima pastebėti, kad vidinį poreikį augti atitinka mus supančios išorinės aplinkybės. Atrodo, kad už viso to slypi Mokytojo ranka, vėl ir vėl bloškianti mus į tą pačią nemalonią situaciją, kol galiausiai mes ištariame: „Gerai. Pasiduodu. Pasitaisysiu, jei jūs taip primygtinai reikalaujate.“ Tai viskas, ko iš mūsų norima. Kai tik mes apsisprendžiame išsivaduoti iš senųjų spąstų, nustembame pamatę, kaip greitai pradeda keistis aplinkybės ir mums atsiveria nauji keliai.

Gandis